95 TL üzeri Ücretsiz Kargo!

Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

İşbu http://kitaphanen.com sitesinin (“Site”) tüm hakları kitapmarketim'e aittir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Site’yi kullanmadan önce aşağıda belirtilen Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. 

I. Açıklama

Siteye üyelik, aşağıdaki yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Site'nin kullanımı, aşağıda yer alan bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere kitaphanen  Site ve Site uzantısı linkler kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Site’de sunulan herhangi bir veri ve bilgiyi, öncesinde herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Site’yi en geniş şekilde yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır.

kitaphanen'un Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girecek ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Siteye girilmesi, herhangi bir yoldan erişim yapılması ya da Sitenin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Sitede yer alan üyelik formunu eksiksiz dolduran ve kitaphanen tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir.

Siteye giriş yapan, Siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir yol aracılığıyla bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan Kullanım Koşulları’na uyacaklarını baştan, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir yoldan Site’ye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya diğer bir iletişim cihazlarından (cep telefonu, bilgisayar gibi) biri aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş ya da bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

II. Hizmet İçeriği

kitapmarketim'un, Site üzerinden vereceği hizmet;kitaphanen online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin;  bedeli üye tarafından ödendikten sonra, kitapmarketim 'un stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen süre içerisinde ürünün müşteriye kargo şirketi aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

III. Genel Koşul ve Hükümler

kitapmarketim, Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak 24 saat kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olamayacağı Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

kitapmarketim,dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeye gerek olmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran kitaphanen'un mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmak Üye’nin yükümlülüğü altındadır. kitaphanen haksız fiil, sözleşmeye aykırılık ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

kitapmarketim mücbir sebeple ya da tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Siteyi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve diğer mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etme yükümlülüğü altındadır. Kullanıcıların Siteye ekleyecekleri her türlü bilgi, yorum, ifade, yazı, resim, görsel ve sair diğer her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve biçimde olmak durumundadır.

Sitenin donanım ve yazılım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek ya da yavaşlamasına yol açabilecek her türlü eylem ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sayıda sorgulama yapılması veya üyelik kaydı açılması, ya da otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan bizzat tek başlarına sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti kitaphanen'un sorumluluğunun kapsamında değildir. Üyelik bilgisinin yanlış verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı kitaphanen'un hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

kitapmarketim, Site Kullanım Koşullarına ve yukarıda belirtilen kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her çeşit güvenlik tedbirini almak, ve gereken durumlarda ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Sitenin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler çerçevesinde yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan vb. kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’ların, Üye’lerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir durumdan dolayı uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili kitaphanen'un herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen zararlar sebebiyle kitaphanen 'dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.